Saturday, April 20, 2013

TIPOLOGI BUDAYA SEKOLAH OLEH STOLL DAN FINK (1996)Pembentukan budaya sesebuah institusi pendidikan seperti sekolah banyak dipengaruhi oleh sejarah, individu, metafora dan upacara-upacara sekolah, dan juga faktor-faktor sosial dan politik luar. Stoll dan Fink (1196) berpendapat bahawa seiring dengan kadar perubahan yang begitu pesat dalam masyarakat sekarang, sesebuah sekolah itu boleh dikategorikan sebagai berkesan atau tidak berkesan, dan tidak mungkin untuk ianya tidak berubah. Hasilnya, mereka mengemukakan model budaya sekolah yang berasaskan kepada dua dimensi: berkesan-tidak berkesan, dan meningkat-menurun, seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.
Mereka berpendapat lima jenis sekolah terbentuk:


1. Moving - sekolah yang sudah berkesan dalam menambah nilai kepada pembelajaran pelajar mereka, dan mereka berusaha untuk bertindak balas mengikut perubahan semasa, dan untuk sentiasa membangun. Mereka mempunyai kemahuan dan kemahiran untuk mencapai sasaran mereka.

2. Cruising - sekolah yang dianggap sebagai berkesan. Prestasi pelajar adalah baik tetapi pihak sekolah tidak melakukan apa-apa untuk memberi nilai tambahan kepada pelajar bagi menyediakan mereka untuk berhadapan dengan cabaran dunia masa kini.

3. Crawling - sekolah yang terlibat dalam penambahbaikan sekolah, tetapi pada kadar yang tidak mencukupi. Mereka sering mempunyai masalah yang jelas dan matlamat yang bercanggah yang menghalang usaha-usaha penambahbaikan.

4. Struggling - sekolah yang tidak berkesan, dan tahu akan kelemahan mereka. Mereka sedang berusaha untuk berubah dan mencuba apa-apa yang boleh membuat perbezaan. Mereka mempunyai kehendak dan keperluan untuk membangunkan kemahiran.

5. Sinking - sekolah bukan sahaja tidak berkesan tetapi tidak bersedia atau mampu untuk mengubah.

No comments:

There was an error in this gadget